Archiwum

Cytat


Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. Asnyk Adam, pseud. Jan Stożek (1838-1897)
Diabeł: wielki, czarny znak zapytania. Napierski Stefan
Acta Apostolorum - Dzieje apostolskie; Nowy Testament.
Gdy się milczy, sytuacja staje się jasna. Albert Camus (1913-1960)
Hic Vivi taceant. Hic mortui loguuntur - tu żywi niech milczą. Tu przemawiają zmarli